درباره آگهی نامه

نیازمندی ما 98 یک سیستم انتشار آگهی و تبلیغ رایگان میباشد که تحت نظر کانون آگهی و تبلیغات بیست و چهار به مدیر مسئولی مهندس محمد ادب آوازه است.

ثبت و درج آگهی در این سایت کاملا اختیاری بوده لذا انتشار یا عدم انتشار آگهی و همچنین حذف یا عدم حذف یک آگهی به مدت نامحدود برعهده مدیر سایت خواهد بود و نیازمندی ما 98 هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.

ویرایش و هرگونه خدمات که توسط غیر از کاربران انجام شود مسمول هزینه خواهد بود.